Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych odnosi się do serwisu internetowego http://www.exdinsolutions.com (zwanego dalej Serwis) należącego do EXDIN SOLUTIONS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków).

Informacje ogólne

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.exdinsolutions.com

W przypadku braku akceptacji zapisów Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych prosimy o zaprzestanie korzystania w Serwisu.

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, z uwagi na rozwój technologii internetowej (w tym Serwisu internetowego), bądź też zmiany obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli w serwisie pojawią się linki do zewnętrznych stron internetowych zaleca się zapoznanie z regulaminami i politykami prywatności znajdującymi się na docelowych stronach, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na sposób funkcjonowania stron zewnętrznych i nie możemy odpowiadać za sposób funkcjonowania linkowanych stron.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które są danymi informatycznymi,
najczęściej niewielkimi plikami tekstowymi. Są one przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. na komputerze, smartfonie) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwalają one prawidłowo wyświetlić zawartość przy jednoczesnym możliwym udostępnieniu nowych funkcjonalności Użytkownikowi lub właścicielowi Serwisu. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel/operator Serwisu.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu ułatwienia i przyśpieszenia działania Serwisu internetowego, lepszego dopasowania do oczekiwań Użytkownika (w zakresie wyświetlania treści i reklam), tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, dzięki czemu polepszana jest ich funkcjonalność i zawartość. Umożliwiają one zapamiętanie m.in. loginu i hasła albo zmiany rozmiaru czcionki.

Na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach (poprzez używanie w ww. przypadkach) nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników.

Okres przechowywania danych w cookies

Na stronie http://www.exdinsolutions.com mogą być używane dwa rodzaje tzw. „ciasteczek”:

  1. sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w trakcie korzystania ze strony, a zatem do czasu zamknięcia strony www lub przeglądarki internetowej,
  2. stałe, które pozostają tak długo na ile pozwala im ustawiony czas życia lub do momentu kiedy Użytkownik je usunie.

Używanie cookies wobec podmiotów trzecich

Korzystając z Serwisu Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies od zewnętrznych podmiotów, z którymi współpracujemy (np. Google lub reklamodawcy). Zalecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi poszczególnych podmiotów trzecich, na których można znaleźć więcej informacji.

Zmiana ustawień cookies oraz ich usuwanie

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w większości jest ustawiona pierwotnie na automatyczne przyjmowanie cookies. Użytkownik ma w każdym momencie jednak możliwość blokady całkowitej lub częściowej (np. blokada ale tylko dla cookies od podmiotów innych niż Serwis internetowy). Użytkownik może dokonać każdorazowo konfiguracji w tym zakresie (proponujemy zapoznanie się z dokumentacją przeglądarki internetowej). Należy pamiętać jednak, że blokowanie cookies używanych przez naszą stronę internetową może uniemożliwić wyświetlanie pewnych treści lub funkcji w ramach Serwisu i wpłynąć niekorzystnie na wygodę korzystania ze strony internetowej.

Obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) dla Klientów i potencjalnych Klientów

Administratorem danych osobowych jest: EXDIN SOLUTIONS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie,
ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków (nr KRS: 0000495081, NIP: 6751495844, REGON: 123029758).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności handlowych podejmowanych na Państwa życzenie (m.in. kontaktu z Państwem, przekazania oferty handlowej, realizacji transakcji, zawarcia umowy). Ponadto dodatkowo w celu należytego wykonania i realizacji zawartej umowy (w tym również jej przygotowania i obsługi) m.in. rozpatrzenia reklamacji, realizacji usługi serwisowej, czy dochodzenia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 4.5.2016)).

Kategorie danych osobowych

Przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe: nazwa firmy, imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty określone przepisami prawa. Odbiorcą danych osobowych mogą być m.in. również podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, dochodzeniem roszczeń, obsługą księgową, a także firmy przewozowe, pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, do czasu ważności oferty lub zgodnie z postanowieniami umownymi oraz do momentu zakończenia współpracy, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora danych osobowych. Przy czym usunięcie danych osobowych uniemożliwiać będzie dalszą współpracę z firmą EXDIN SOLUTIONS SP. Z O.O.

Udostępnij