Zapytanie Ofertowe - Dostawa elementów śrubowych napinaczy - EXD-ZO-03/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy elementów śrubowych. Zainteresowane firmy prosimy o składanie oświadczeń (Załącznik 2) oraz ofert na dostawę.