Zapytanie Ofertowe - Badanie Odporności na Pękanie - EXD-ZO-01/2016

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe polegające na badaniach materiałowych stali HSLA (High-Strength Low-Alloy Steel). Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w Zapytaniu Ofertowym EXD-ZO-01/2016. Zainteresowanych Oferentów prosimy o przesyłanie ofert przygotowanych na załączonym Formularzu Ofertowym.