Zapytanie Ofertowe - Badania materiałowe w celu wyznaczenia charakterystyk materiałowych przyjmowanych do realizacji analiz numerycznych - EXD-ZO-01/2017

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu badań materiałowych w celu wyznaczenia charakterystyk materiałowych przyjmowanych do realizacji analiz numerycznych. Szczegóły przedstawione są w załączonym Zapytaniu ofertowym EXD-ZO-01/2017. Prosimy o przesyłanie ofert na załączonym Formularzu ofertowym.