Zapytanie Ofertowe - Dostawa nurników ceramicznych - EXD-ZO-04/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy nurników ceramicznych. Zainteresowane firmy prosimy o składanie oświadczeń (Załącznik 2) oraz ofert na dostawę.