Zapytanie Ofertowe - Dostawa układu sterowania PLC dla systemu ultra-wysokich ciśnień HPP - EXD-ZO-08/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy układu sterowania PLC. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert na dostawę.