Zapytanie Ofertowe - Dostawa stalowych elementów kutych - EXD-ZO-01/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy stalowych elementów kutych. Zainteresowane firmy prosimy o składanie oświadczeń (Załącznik 2) oraz ofert na dostawę.