Zapytanie Ofertowe - Dostawa armatury ultra-wysokich ciśnień - EXD-ZO-05/2018

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy armatury ultra-wysokich ciśnień. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert na dostawę.