HPP Nowej Generacji

Informujemy o realizacji projektu Opracowanie technologii i stworzenie prototypu urządzenia ultra-wysokich ciśnień HPP (High Pressure Processing) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu
Opracowanie prototypowej, innowacyjnej w skali świata komory ultra-wysokich ciśnień HPP (High Pressure Processing) do wysokociśnieniowego utrwalania żywności.

Efekt prac
Cel projektu zostanie osiągnięty w drodze realizacji prac B+R. Dzięki opracowaniu innowacyjnej komory, która odznacza się wysoką efektywnością, konkurencyjne stanie się wykorzystanie wysokich ciśnień do utrwalania żywności. Metoda HPP pozwala na wydłużenie okresu trwałości naturalnej żywności, bez stosowania konserwantów oraz obróbki cieplnej, z zachowaniem naturalnych wartości odżywczych, zdrowotnych oraz sensorycznych. Ultra-wysokie ciśnienie (6 000 bar) niszczy bakterie chorobotwórcze oraz drobnoustroje odpowiadające za psucie się żywności, zachowując przy tym witaminy i składniki odżywcze.

Wartość projektu
4 359 591.36 zł

Wkład Funduszy Europejskich
3 250 964.41 zł